Organizacijos pavadinimas

Pagrindinis adresas

Kiti adresai (filialai ir pan.)

Darbuotojų skaičius

Atstovas (pareigos, vardas, pavardė)

Telefono (-ų) nr., el. paštas, internetinės svetainės adresas

Sertifikavimo apimtis (nurodykite produktus/ gaminamus gaminius/ teikiamas paslaugas ir su tuo susijusius veiklos procesus.
Pagal šią informaciją sertifikate bus nurodoma sertifikavimo apimtis. Pvz.: autodalių gamyba ir pardavimas)

Prašome pateikti papildomą informaciją apie vykdomą veiklą jei Organizacija yra įmonių grupės dalis

Padalinio (-ių) ir laikinų veiklos vietų pavadinimai Adresas Padalinio veikla (pvz. administracija, gamyba, sandėlys ir t. t.) Darbuotojų skaičius Pamainos, darbuotojų paskirstymas
Bendras darbuotojų skaičius:

Padalinys – papildoma veiklos vieta (skyrius, filialas ir pan.), įsikūrusi kitoje vietoje (kitas adresas) ir jam yra taikomi vadybos sistemos reikalavimai.
Laikina veiklos vieta – vieta, kurioje atliekama Organizacijos veikla (pvz. statybų vieta, prekių priėmimo vieta ir pan.)

Jei padalinių ar laikinų veiklos vietų pavadinimų yra daugiau, prašome likusią informaciją pateikti čia:

Pageidaujama (-os) sertifikuoti vadybos sistema
(-os) (žymėti X)
Veiklai reikalingi leidimai, licenzijos ir pan. Subrangovų atliekama veikla
LST EN ISO 9001:2015
LST EN ISO 14001:2015
LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

Pateikite informaciją apie specifinę veiklą, darbo aplinką ir kitus veiksnius, turinčius įtakos sertifikavimo veiklai:
9001:2015 – ar atliekamas paslaugų/ gaminių projektavimas (kūrimas)?
14001:2015 – veiklos aplinkos apsaugos aspektai ir jų poveikis aplinkai (pvz. atliekos ir pan.)?
1977:2008 – sveikatos ir saugos rizikos veikloje (pvz. nuodingos medžiagos ir pan.)?

Jei Organizacijos vadybos sistema yra sertifikuota - pateikite šią informaciją:
LST EN ISO 9001:2015 Sertifikavimo įstaiga Sertifikatas galioja iki:
LST EN ISO 14001:2015 Sertifikavimo įstaiga Sertifikatas galioja iki:
LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) Sertifikavimo įstaiga Sertifikatas galioja iki:
Kita Sertifikavimo įstaiga Sertifikatas galioja iki:

Prašytume nurodyti konsultacinės bendrovės (konsultanto) pavadinimą jei buvo naudotąsi šiomis paslaugomis

Organizacija yra pasiruošusi sertifikavimui (nurodykite datą kada vadybos sistema bus įdiegta ir veikianti)

Paskutinio vidaus audito ir vadovybinės analizės atlikimo datos

[recaptcha]