Standartai

Antikorupcinės vadybos sistemos standartas LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės

Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys. Ji kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą ir iškraipo konkurenciją. Ji griauna teisingumą, kenkia žmogaus teisėms ir trukdo mažinti skurdą. Išspręsti šiai problemai vien teisės aktų nepakanka. Aktyviai kovoti su korupcija turi padėti ir organizacijos. To galima pasiekti taikant antikorupcinę vadybos sistemą, kuri pateikiama ISO 37001:2017 standarte.  Šis standartas atitinką gerąją tarptautinę praktiką ir gali būti taikomas visose mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatųjį ir ne pelno sektorius, organizacijose. Tačiau negalima pamiršti, kad antikorupcinės vadybos sistemos taikymo sėkmė arba nesėkmė labai priklauso nuo organizacijoje susiformavusios kultūros.

Kokybės vadybos sistemos standartas LST EN ISO 9001:2015

Standartas, teikiantis gaires ir reikalavimus įmonėms, kurios nori užtikrinti nuolatinį kokybės gerinimą ir klientų reikalavimų tenkinimą. Šio standarto nuostatomis gali vadovautis bet kuri įmonė. Sertifikuota pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus įmonė parodys:

  • Gebėjimą nuolat tiekti paslaugas ir produktus, kurie atitinka kliento, suinteresuotų šalių ir teisės aktų reikalavimus
  • Kaip siekiama padidinti kliento pasitenkinimą, valdyti procesus ir siekti nuolatinio gerinimo

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartas LST EN ISO 14001:2015

Vadovaujantis šiuo standartu parodoma, kad įmonė ir darbuotojai yra suinteresuoti  poveikio aplinkai stebėjimu, matavimu ir gerinimu. Tai puiki priemonė parodyti savo klientams ir partneriams įsipareigojimą tausoti aplinką.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų standartas  ISO45001:2018

Sertifikuota vadybos sistema pagal šį standartą padeda įdiegti darbo vietos saugos ir sveikatos nuostatas, pripažintas pagal geriausią tarptautinę praktiką, į įmonės politikas, procedūras ir kontrolės mechanizmus. Ši vadybos sistema grindžiama nuolatiniu gerinimu ir atitiktimi vietos teisiniams reikalavimams aktyviai prižiūrint darbuotojų saugą ir sveikatą.